SERVIZOS

1

XESTIÓN TÉCNICA

PERSOALIZADA

2

PLANIFICACIÓN

 

3

XESTIÓN INTEGRAL

DE PROXECTOS

AUDITORÍAS DE FUNCIONAMENTO

XESTIÓN TÉCNICA CONTINUADA:

• TECNOLOXÍA MÉDICA

• XESTIÓN DE SERVIZOS

• CONSUMIBLES

COMPRAS | MANTEMENTO | OUTRAS |

XESTIÓN TRASLADO TECNOLÓXICO |

VALORACIÓN | TASACIÓN |

PROXECTOS ESTRATÉXICOS FUNCIONAL | ESPAZOS

PLAN DE NECESIDADES  EN INVERSIONES

ESTUDOS DE VIABILIDAD | MERCADO | RENTABILIDADE

 

OBRAS EN ÁREAS CLÍNICAS:

• DESEÑO

• IMPLANTACIÓN

• SEGUIMENTO

PROXECTOS BÁSICOS

SISTEMAS DE INFORMACIÓN E NOVAS TENDENCIAS

ORGANIZACIÓN FOROS E CONGRESOS

FORMACIÓN