é moito máis sinxelo enviar a unha persoa á lúa, que xestionar de maneira eficiente a tecnoloxía dun hospital

"
"

Grupo consultor formado por un equipo multidisciplinar, procedente do sector sanitario público e privado que reúne arquitectos, economistas, físicos, xestores, enxeñeiros, médicos, informáticos, etc.

Asesoramos e xestionamos desde o ano 2000:

• Servizos de Saúde

• Hospitais e clínicas públicas e privadas

• Industria sanitaria